Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5plkWmck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bảo hiểm VietinBank

Bảo toàn giá trị cuộc sống

Bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính

 • hZWXl5plkWmck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubp9sb7Cx

Company Menu

Latest Big Jobs at Bảo hiểm VietinBank

 • Nhân Viên Kế Toán Chuyên Quản Đơn Vị

  Bảo hiểm VietinBank - Competitive USD

  Thực hiện quản lý, hướng dẫn, giám sát kế toán tại các đơn vị VBI, đảm bảo mọi hoạt động liên quan đến công tác Kế toán trong hệ thống VBI tuân thủ...
  Ha Noi
 • Nhân Viên Kế Toán Trụ Sở Chính

  Bảo hiểm VietinBank - Competitive USD

  Theo dõi và thực hiện thanh toán chi tiêu nội bộ, bồi thường tại TSC, đối chiếu sổ sách với tiền gửi NH Kế toán ấn chỉ, vật tư, đối chiếu công nợ nội...
  Ha Noi
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh

  Bảo hiểm VietinBank - Competitive USD

  Xây dựng chiến lược, kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm của phòng; Tổ chức khai thác bảo hiểm, thiết lập, theo dõi, quản lý danh sách khách hàng theo địa...
  Bac Giang
  Bac Ninh
  Thai Nguyen

Inside review about Bảo hiểm VietinBank

5.0
3 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...