Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptmlmqZlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bảo hiểm VietinBank

Bảo toàn giá trị cuộc sống

Bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính

  • hZWXmptmlmqZlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubp9sb7Cx

Company Menu

Why Bảo hiểm VietinBank?

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (có tên giao dịch là Bảo hiểm VietinBank và tên viết tắt là VBI) ra đời trên cơ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam mua lại phần vốn góp của Công ty Bảo hiểm Châu Á của Singapore trong liên doanh Bảo hiểm Châu Á Ngân hàng Công thương được thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2002 và chính thức đi vào hoạt động với tên mới Bảo hiểm VietinBank kể từ ngày 17/12/2008... see more    


Inside review about Bảo hiểm VietinBank

5.0
3 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...